KONTAKT

Profil Bygg AS
Crøgerlia 25
3921 Porsgrunn

Tlf : 35561280
Fax : 35561281
E-mail : post@profilbyggas.no


Daglig Leder:
Jens Th. Hartveit
35561282/92881153
jens.hartveit@profilbyggas.no

Teknisk Leder:
Stein R. Grønvold
35561283/92881170
stein.gronvold@profilbyggas.no

Arkitekt:
Sølve Grønvold
35561285/92881156
solve.gronvold@profilbyggas.no

Byggeleder:
Tore Andersen
92881154

Regnskap:
Brith Grønvold
35561284/92881153
brith.gronvold@profilbyggas.no